OIFIG NA gCÁILÍOCHTAÍ GAEILGE :

Institiúid Oideachais Marino,
Ascaill Uí Ghríofa. Baile Átha Cliath 9.
www.ilrweb.ie
 
 
BAILE
ONLINE PAYMENT :
 

 
 
NUACHT - NEWS:
 

University of Ulster and Marino Institute of Education collaboration

Comhoibriú idirColáiste Ollscoile Naomh Muire agus Institiúid Oideachais Marino

 
       
       
 
     
 
CURSAÍ GAELTACHTA:
 
CÚRSAÍ GAELTACHTA
 
TEASTAIS CHRÍOCHNAITHE:
 
TEASTAS CHRÍOCHNAITHE SCG COMPLETION CERTIFICATE SCG
TEASTAS CHRÍOCHNAITHE OCG COMPLETION CERTIFICATE OCG
 

 
 
AILT EOLAIS :
 
 
InTouch 2016
 
 
 
 
 
 
CÚRSAÍ GAELTACHTA:
 
CÚRSAÍ GAELTACHTA
 
TEASTAIS CHRÍOCHNAITHE:
 
TEASTAS CHRÍOCHNAITHE SCG COMPLETION CERTIFICATE SCG
TEASTAS CHRÍOCHNAITHE OCG COMPLETION CERTIFICATE OCG
 

 
 
AILT EOLAIS :
 
InTouch 2014
InTouch 2010
InTouch 2010
InTouch 2009
InTouch 2008
InTouch 2007
InTouch 2006
 
CÚRSAÍ GAELTACHTA:
 
CÚRSAÍ GAELTACHTA
 
TEASTAIS CHRÍOCHNAITHE:
 
TEASTAS CHRÍOCHNAITHE SCG COMPLETION CERTIFICATE SCG
TEASTAS CHRÍOCHNAITHE OCG COMPLETION CERTIFICATE OCG