OIFIG NA gCÁILÍOCHTAÍ GAEILGE :

Institiúid Oideachais Marino,
Ascaill Uí Ghríofa. Baile Átha Cliath 9.
www.ilrweb.ie
 
 
ÁBHAR FOGHLAMA
Nuacht - News :
Is féidir Ábhar Foghlama a fháil ag cúrsa in Ionad Oideachais nó a cheannach díreach ó Oifig na gCáilíochtaí Gaeilge.
Learning materials are available at Education Centre courses or may be purchased directly from the Irish Language Requirement Office.
 
Ábhar Foghlama :
Learning Materials:

SCG SUPPORT MATERIAL

OCG SUPPORT MATERIAL
 
Foirm Ordaithe :
Order Form :

Foirm Ordaithe:

Order Form:
Credit Card Form  
 
Siollabas do Pháipéar 2 SCG
SCG Paper 2 Syllabus
Siollabas Próis & Filíochta SCG

SCG Prose & Poetry Syllabus