OIFIG NA gCÁILÍOCHTAÍ GAEILGE :

Institiúid Oideachais Marino,
Ascaill Uí Ghríofa. Baile Átha Cliath 9.
www.ilrweb.ie
 
 
CUAIRTEANNA SCOILE
Nuacht - News :
Beidh na cuairteanna scoile ar siúl 16 Eanáir - 17 Feabhra 2017.
School visits will take place between 16 January and 17 February 2017.
 
Naisc - Links:
 
Foirm le scoil a uasdátú SCG
School update form SCG
Foirm le scoil a uasdátú OCG
School update form OCG