OIFIG NA gCÁILÍOCHTAÍ GAEILGE :

Institiúid Oideachais Marino,
Ascaill Uí Ghríofa. Baile Átha Cliath 9.
www.ilrweb.ie
 
 
SCRÚDÚ & MEASÚNÚ
Nuacht - News :
Tá foirmeacha iarratais ar fáil anois do 2016-17
Application forms are now available for 2016-17
 
Nascanna - Links:
 
PÁIPÉIR 2010
PÁIPÉIR 2009
PÁIPÉIR 2008
PÁIPÉIR 2007
PÁIPÉIR 2006
 
Sleachta Léitheoireachta samplacha SCG
SCG sample Oral Reading Passages
SLEACHTA SCG 2010
SLEACHTA SCG 2005
SLEACHTA SCG 2005